Главни Промоција Која Је Разлика Између Потпредседника И Главног Оперативног Службеника?