Главни Промоција Да Ли Је Одбор Директора Сматрани Запосленима?