Главни Опис послова Обавезе И Одговорности Оператора