Главни Опис послова Обавезе И Одговорности Резервног Агента